facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

Moderné pálenice sa vykurujú peletamiVyužitie biomasy je naozaj všestranné a nemusí sa používať len na vykurovanie obytných objektov. Energetický potenciál pri spaľovaní peliet sa osvedčil aj v pestovateľských páleniciach pri výrobe destilátu.


Na Slovensku sa časť dopestovaného ovocia už tradične používa na výrobu ovocných destilátov v pestovateľských páleniciach. Podľa štatistík výrobcov liehu máme v krajine približne 200-tisíc pestovateľov ovocia a vyše dvesto legálnych páleníc. „Pestovateľské pálenice slúžia na oficiálne a odborne realizované pálenie predovšetkým pre menších pestovateľov ovocia, ktorí si môžu za zvýhodnenú sadzbu dane vypáliť 43 litrov čistého liehu na jedného pestovateľa,“ informoval Jozef Baťala zo spoločnosti TS MOTORY, ktorá sa zaoberá prestavbou vykurovacích zariadení a inštaláciou horákov Pellas. V súčasnosti sa pri výrobe destilátov najčastejšie používajú tri metódy na ohrev ovocného kvasu. Najviac využívanou možnosťou na privedenie kvasu do varu je spaľovanie palivového dreva, ale na tento účel sa zvykne používať aj elektrina alebo plyn.

pálenice, OZE, vykurovanie, pelety, liehoviny

Nevýhody kúrenia drevom a plynom

Drevo je v páleniciach tradičným palivom, ale prináša so sebou enormnú námahu pri jeho zaobstarávaní. Pri kúrení drevom je náročné regulovať destilačnú teplotu ovocnej zmesi. Rôznorodá kvalita a vlhkosť materiálu spôsobuje nerovnomerný proces horenia. Keď si drevo do pálenice donesie zákazník, často sa stáva, že je ešte surové a málo vyschnuté. Ideálne vyschnuté drevo by malo stáť aspoň dva roky, aby sa jeho vlhkosť prirodzenou cestou znížila minimálne na 20 percent. Plyn je zase palivo, ktoré umožňuje dobrú reguláciu teploty nielen v páleniciach, avšak má celý rad nevýhod. Okrem iného je to vysoká teplota plameňa, drahá prevádzka, ale pri jeho využívaní treba rátať aj s tým, že zákazník musí po celý rok platiť zálohové platby. Elektrina je jednoznačne najdrahšou metódou zo všetkých spomínaných možností, väčšinou sa využíva pri dvojplášťových systémoch procesu pálenia.

Výhody peliet a horákov

Spoločnoť TS MOTORY má bohaté skúsenosti z rekonštrukcií kotlov z pevného paliva na automatické peletové kotly. Preto sa vo firme rozhodli aplikovať peletový horák aj na jeden destilačný kotol v pestovateľskej pálenici v Jelenci. „Výsledky boli tak prekvapujúco pozitívne, že po testovacej prevádzke sme horákmi vybavili všetky ostatné kotly. Na základe tejto referencie sme prestavbu na vykurovanie pomocou horákov Pellas zrealizovali už v siedmich páleniciach na celom Slovensku,“ spomína Jozef Baťala z firmy TS MOTORY. Za ten čas spoločnosť zrealizovala viaceré rekonštrukcie aj 100- ročných páleníc, ktoré predtým kúrili drevom a chceli prejsť na systém vykurovania peletami. Keďže každá pálenica je prototyp, treba k nej pristupovať individuálne.

pálenice, OZE, vykurovanie, pelety, liehoviny

Nepretržitý servis

Obrovskou výhodou je, že rekonštrukcia spaľovacej komory kotla sa dá realizovať bez prerušenia prevádzky pálenice. Dôležité je správne nastaviť výkon horáka, ale niekedy sú nevyhnutné aj úpravy riadiaceho systému. Keďže pelety sa v porovnaní s drevom spaľujú lepšie a efektívnejšie, nevytvára sa taká záťaž na životné prostredie. Nový systém sa tak dobre osvedčil, že viacero majiteľov páleníc už stavia svoje zariadenia priamo pre horáky Pellas a mnohí z nich by sa už k starému spôsobu vykurovania na drevo alebo plyn nikdy nevrátili. „Je to taká neuveriteľná zmena, ako prechod medzi stredovekom a novovekom,“ poznamenal na margo prestavby majiteľ Pálenice Jelenec Roman Kabát. Spoločnosť TS MOTORY majiteľom tejto technológie zaručuje 24-hodinový servis a garantuje im dodávku peliet za výhodné ceny po celý rok. V rámci celého Slovenska už firma zrealizovala prestavby páleníc v Jelenci, vo Veľkých Bieliciach, v Pezinku, v Rimavskej Sobote, v Hronských Kosihách, v Detve a v Jablonke.Zdroje : foto - depositphotos
Publikované : 14.3.2019    Autor: Ing. Kamila Víchová, PhD., Ing. Jozef Baťala
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk